>


بکارگیری رویکرد سیستمی برای حل مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی (به همراه آموزش نرم افزار Vensim)

1396/09/14
دکتر سید حسین حسینی
• دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
• مدیرعامل موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور سمام
ظرفیت 20 نفر

+ سرفصل های کارگاه
• اهمیت تعریف مناسب مساله در سیستم های اقتصادی- اجتماعی و تکنیک های ساختاردهی به مساله
• مبانی رویکرد سیستمی
• متدولوژی سیستم دینامیک و یادگیری در دنیای پیچیده
• فرایند مدل سازی سیستم دینامیکی
• ابزارهای مدل سازی سیستمی
• قابلیت ها و امکانات نرم‌افزار ونسیم (Vensim)
• مدل سازی کیفی
• مدل سازی کمی با استفاده از نرم افزار
• ارائه مطالعه های مورد بومی در حوزه اقتصادی و اجتماعی

لينك اصلي

رویکرد نوین در بهینه سازی چند‌هدفه و نظریه بازی

1396/10/07
دکترمحمدعلی صنیعی منفرد

ظرفیت 20 نفر

پنجشنبه 7 دی نیم روزه (6 ساعت) ساعت 8 الی 15

لينك اصلي

نگهداری و تعمیرات پایدار و مبتنی بر قابلیت اطمینان

1396/09/13
مهندس علی کاروان
ظرفیت 20 نفر

دوشنبه- 13آذر نیم روزه (6ساعت) ساعت 8 الی 15

لينك اصلي

معرفي انواع الگوها و روش های کسب و کار

1396/09/11
مهندس مهرداد عليخاني
ظرفیت 20 نفر

شنبه- 11 آذر نیم روزه (4 ساعت) ساعت 8 الی 12:30

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر