اخبار

1396/09/17


 شرایط فعلی سازمان را می توان از بسیاری جهات در راستای استقرار یک سیستم هوش تجاری بررسی نمود. زیر ساخت های فنی یا تکنیکی مورد استفاده در سازمان یکی از مهمترین فاکتورهایی هستند که در بسیاری از موارد در مورد آنها صحبت می شود. اما در کنار زیرساخت های فنی برخی عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

۱- نیروی انسانی

یک سیستم هوش تجاری در نهایت با نیروی انسانی شاغل در سازمان در تعامل خواهد بود و کارآیی این سیستم وقتی می تواند به بهترین حالت برسد که این تعامل به بهترین نحو انجام بشود. طراحی مناسب نرم افزارها به گونه ای که کاربران در کار با آن راحت باشند، عامل مهمی در این حوزه می باشد ولی توانایی های خاص مهارتی کاربران، شرط لازم این فاکتور می باشد. از عوامل مهمی که کاربران باید واجد آن باشند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مهارت های اطلاعاتی
  • تغییرپذیری
  • یادگیری مداوم

 

۲- فرآیندها

فرایندهای تجاری و سازمانی، نحوه انجام، کنترل آنها و مواردی هستند که در استقرار یک سیستم هوش تجاری باید به دقت بررسی شده و راهکارهای مناسبی جهت تغییر و یا سازگاری آنها در نظر گرفته شود. فرایندهای سازمانی مهمترین بستر استقرار فناوری های نوین BI هستند از این رو باید شرایط مناسبی را برای افزایش کارایی BI به دست آورند. برخی از مهمترین فاکتورهای مطلوب فرایندهای سازمانی عبارتند از:

  • نحوه مدیریت، کنترل و نظارت بر فرایندها
  • میزان استاندارد بودن روش ها، ابزارها و
  • رشد کیفی مداوم

۳- فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی و نحوه نگرش، عکس العمل و کار سازمان با فناوری های نوین، نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت استقرار هوش تجاری در یک سازمان دارد. برای موفقیت در استقرار و کارایی یک سیستم BI در یک سازمان باید، برخی موارد از فرهنگ سازمانی تغییر پیدا کند. چون این موارد در میزان بهره وری سیستم هوش تجاری نقش به سزایی خواهند داشت. برخی از این موارد عبارتند از:

  • تلقی سازمان از اطلاعات: اطلاعات باید به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمانی محسوب شود.
  • نوآوری: نوآوری در سازمان باید بخشی از کار تجاری سازمان تلقی شود.
  • تغییرپذیری: تغییر در سازمان باید به عنوان یک فرصت تلقی شود نه تهدید.

۴- زیرساخت های فنی

در مورد زیرساخت های فنی یک سازمان برای استقرار و کارایی مناسب هوش تجاری، تحقیقات فراوانی شده و می تون گفت به دلیل اهمیت فوق العاد ای که این فاکتور دارد، بیشترین تلاش سازمان ها برای ایجاد بستر مناسب BI در راستای بهبود وضعیت زیرساخت های تکنیکی هوش تجاری بوده است. در زیر برخی از مهمترین جنبه های زیرساخت های تکنیکی بیان شده است:
وجود سیستم های agile ، robust و scalable قابل گسترش


درجه یکپارچگی سیستم های سازمان


وضعیت ثبات شریک تجاری ارائه دهنده سیستم هوش تجاری (vendor stability) و نحوه تعامل و شراکت (corporation) سازمان با آن ارائه دهنده

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !