اخبار

1396/11/04
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: اقبال به سمت رشته مهندسي صنايع در كشور ما زياد است چراكه رشته هاي مختلف به نحوي با آن مرتبط هستند.


 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: اقبال به سمت رشته مهندسي صنايع در كشور ما زياد است چراكه رشته هاي مختلف به نحوي با آن مرتبط هستند.

دكتر "مهدي بيجاري" افزود: در دنياي امروز به جنبه هاي مديريتي اين رشته بيش از جنبه مهندسي آن توجه مي شود در حاليكه لازم است فعالان اين رشته با نوآوري به توسعه كاربردي آن بپردازند.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !