اخبار

1396/11/04
آخرین گردهمایی از پنچ گردهمایی در نظر گرفته شده از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران( ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع) در روز شنبه 7 بهمن ر از ساعت 15 الی 19 به میزبانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.


 آخرین گردهمایی از پنچ گردهمایی در نظر گرفته شده از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران( ویژه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع) در روز شنبه 7 بهمن از ساعت 15 الی 19 به میزبانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. موضوعات مورد بحث در این گردهمایی شامل محورهای زیر خواهد بود:

·       کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت آب و انرژی

·       کاربردهای نوین مهندسی صنایع در اقتصاد مقاومتی

 

در این راستا، سخنرانان این گردهمایی به شرح زیر می باشد:

 

·        دکتر اصفهانی پور

ü     رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر

v    میزگرد کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت آب و انرژی

·        دکتر سیدحسین ایرانمنش

ü     دانشیار دانشکده مهندسی صنایع  و معاون پژوهش موسسه انرژی دانشگاه تهران

·        دکتر حجت میان آبادی

ü     استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

·        دکتر هادی صاحبی

ü     عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

v    میزگرد کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت آب و انرژی

·        دکتر قدسی پور

ü     عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·        دکتر میرزا محمدی

ü     عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

·        مهندس سیدعلیرضا شجاعی

ü     نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران

حضور علاقمندان در این نشست رایگان می باشد. مخاطبین این گردهمایی جهت اعلام حضور می توانند به نشانی evand.com/meeting مراجعه نمایند.

 

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !