اخبار

1396/09/15
امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاربرد مهندسی صنایع در بهداشت و درمان و برنامه ریزی بیمارستانی بسیار گسترش یافته است و عملا بخش عمده ای از برنامه های مدیریتی بیمارستان ها به مهندسین صنایع سپرده شده است در کشور ما نیز بیمارستان ها با اقدامات کیفیتی همچون پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی این کار را آغاز نموده اند


 در طول گذشت 25 سال استفاده از تکنیک های مهندسی صنایع ، سیستم های مراقبت های پزشکی به سمت رشد حرکت کرد و بسیاری از مهندسین صنایع در بیمارستان ها، سیستم های پزشکی و کار های مرتبط، به عنوان مشاور برنامه ریزی پزشکی اشتغال یافتند. استفاده از عبارت «مهندسی مدیریت» برای نمایاندن تجربه ی مهندسی صنایع در زمینه ی مراقبت های پزشکی رایج شد. تعدادی از تکنیک های مهندسی صنایع که در سیستم مراقبت های پزشکی به کار کرفته شده است شامل موارد زیر است :

بهبود روش ها و تسهیل کار

اندازه گیری کارایی و بهره وری

استخدام و زمانبندی

نمونه برداری کار

مدل شبیه سازی و صف

بهینه سازی

مدیریت منابع انسانی

·        تجزیه ی کار

·        دستمزد تشویقی

·        طبقه بندی شایستگی

·        نظام پیشنهادات

تجزیه و کنترل تغییر پذیری

پیش بینی تقاضا

کنترل تولید و موجودی

برنامه ریزی امکانات

·        طرح بندی

·        سیستم های حمل و نقل

·        انبارداری

کنترل بودجه و نیروی کار

 تحلیل، کنترل و بهبود کیفیت

·        مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود مستمر کیفیت

·        مهندسی مجدد

تحلیل اقتصادی

مديريت پروژه

تحلیل ظرفیت

مدیریت تولید

فرآیند تقاضا برای پیشنهاد و سیستم های اطلاعاتی

امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاربرد مهندسی صنایع در بهداشت و درمان و برنامه ریزی بیمارستانی بسیار گسترش یافته است و عملا بخش عمده ای از برنامه های مدیریتی بیمارستان ها به مهندسین صنایع سپرده شده است در کشور ما نیز بیمارستان ها با اقدامات کیفیتی همچون پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی این کار را آغاز نموده اند مسلما در آینده ای نه چندان دور مدیریت بیمارستانی با دریافت نتایج مثبت از تکنیک های کیفیتی مهندسی صنایع به سراغ سایر تکنیک ها نیز خواهد آمد. در همین راستا برای مهندسین صنایع جوان بسیار ضروری است که مطالعاتی در زمینه ی سیستم های برنامه ریزی بیمارستانی سایر کشور ها و همچنین سیستم های کنونی بیمارستان های کشور داشته باشند.

 

پگاه طاهري

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  صنايع گرايش سيستم


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !