محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

کاربرد های نوین مهندسی صنایع در

ü     اقتصاد مقاومتی

ü     توسعه پایدار (مسئولیت پذیری اجتماعی و اثرات محیط زیستی دوره عمر محصولات)

ü     سیستم های آب و انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، برق و انرژی های نو و تجدیدپذیر)

ü     سیستم های تولید پیشرفته

ü     سیستم های سلامت

ü     سیستم های شهری

ü     سیستم های قضایی

ü     سیستم های لجستیک یکپارچه و هوشمند

ü     صنایع پیشرفته (ماهواره، نانو، بایو و ...) و دفاعی

ü     صنعت بورس، بانک و بیمه

ü     صنعت گردشگری

ü     کسب و کارهای نوپا و الکترونیکی (کسب و کار های شبکه ای، هوشمند و ...)

ü     مدیریت ریسک، بحران و تداوم کسب و کار

تئوری های اصیل و کلاسیک

ü     تکنیک ها و روش های تحلیل شبکه

ü     تکنیک ها و روش های عارضه یابی سازمانی

ü     تکنیک های نوین مدل سازی تئوری بازی و طراحی مکانیزم

ü     روش های حل دقیق برای مسائل پیچیده

ü     روش های نوین بهینه سازی غیر قطعی

ü     روش های نوین تفکر سیستمی نرم

ü     علوم داده و بهینه سازی داده محور

ü     محاسبات نرم

 

تئوری های اصیل و کلاسیک

ü     برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

ü     مدیریت پروژه

ü     مهندسی و مدیریت کیفیت