نشریات منتخب

صفحه اصلی > نشریات منتخب

  به اطلاع نویسندگان محترم می رساند در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی نویسندگان و با هدف استفاده حداکثری نویسندگان از امتیازات مقالات خود، دبیرخانه کنفرانس تاکنون موفق به انعقاد قرارداد و همکاری با تعدادی از مجلات معتبر داخلی و خارجی شده است.

بر همین اساس ، مقالات برگزیده  چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در نشریات منتخب ذیل به چاپ خواهد رسید:

فرآیند انتخاب مقالات منتخب و انتشار در مجلات:

·        مقالات منتخب بر اساس نظرات کمیته علمی کنفرانس انتخاب و متناسب با موضوع مقالات به نشریات مرتبط معرفی خواهند شد

·        مقالات منتخب توسط حداکثر یک داور معرفی شده از سوی نشریات نیز مورد بررسی قرار می­گیرند

 

شرایط انتشار مقالات منتخب در مجلات:

·        انتخاب مقاله به عنوان مقاله برگزیده و صدور گواهی مربوطه که ارسال آن به مجلات الزامی است

·        توسعه مقاله توسط نویسندگان درصورت درخواست نشریه مربوطه

·        تطبیق مقررات نگارشی و ساختاری توسط نویسندگان مطابق با ضوابط نشریه مربوطه

·        رعایت سایر نیازمندیهای اختصاصی هر نشریه