تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه : خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304 – انجمن مهندسی صنایع ایران
تلفن : 81032317
فکس : 81032317
صندوق پستی / کد پستی : 435-14665