تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاعیه ویژه :
جهت درج اطلاعیه میتوانید از طریق مدیریت وب سایت >> اطلاع رسانی >> تابلوی اعلانات اقدام فرمایید.

اطلاعیه ویژه :
اطلاعات کارگاه ها در نشانی iiiec.ir/fa/edu_workshop.php در دسترس است.

  
اطلاعیه ویژه :
جهت ثبت نام در کارگاه های پیش کنفرانس از طریق نشانی iiiec.ir/users وارد پنل کاربری شده و از بخش خدمات، حضور در کارگاه های مورد نظر خود را نهایی کنید.

اطلاعیه ویژه :
تقویم کارگاه های آموزشی پیش از کنفرانس در سایت قرار گرفت: iiiec.ir/fa/news.php?rid=65

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر