تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاعیه ویژه :
جهت ثبت نام در کارگاه های پیش کنفرانس از طریق نشانی iiiec.ir/users وارد پنل کاربری شده و از بخش خدمات، حضور در کارگاه های مورد نظر خود را نهایی کنید.