اخبار

1396/10/25
از مولفان، ناشران و حامیان کتاب‌های مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت که پس از سال ۱۳۹0 منتشر شده‌اند (چاپ اول)، دعوت می‌شود، در نمایشگاه کتاب چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع شرکت نمایند.


 از مولفان، ناشران و حامیان کتاب‌های مرتبط با مهندسی صنایع و مدیریت که پس از سال ۱۳۹0 منتشر شده‌اند (چاپ اول)، دعوت می‌شود، در نمایشگاه کتاب چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع شرکت نمایند.

مراحل ارسال کتاب

1.     فرم شرکت در نمایشگاه کتاب کنفرانس چهاردهم (PDF وDOC) را تکمیل و از طریق فکس 81032317 یا ایمیل info@iiiec.org  به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.فرم شرکت در نمایشگاه کتاب را از اینجا دریافت نمایید.

2.     دو نسخه از کتاب را برای ارزیابی توسط کمیته علمی- تخصصی و نمایش در نمایشگاه کتاب به نشانی دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !